Monthly Archive:: december 2017

Att importera från annat land

Har du planer på att arbeta som distributör, det vill säga importera varor och sälja vidare till butik? Detta är ett mycket spännande och