Monthly Archive:: april 2019

Vikten av att vara nåbar som företagare

Det finns i dag flera företag på marknaden, både stora bolag och mindre enskilda firmor. Ett företag och dess idé bygger på att kunderna

Få ditt företag att växa

Det är många företag som efter ett antal år känner att de fastnar i sin utveckling och att det inte längre är lätt att

Anställ rätt personer till företaget

Att anställa rätt personer är lika viktigt för företag som att ha en gångbar affärsidé. Kompetenta medarbetare med rätt personlighet kan vara skillnaden mellan
monopoly