Gör en tydlig företagsbudget

Något som verkligen är A och O när det handlar om företagets planering, är dels affärsplanen och dels att ha koll på det ekonomiska. Av den anledningen gör man verkligen både sig själv och företaget en tjänst att upprätta en tydlig budget. Budgeten är tvådelad; dels en resultatbudget och en likviditetsbudget. En budget görs med fördel på årsbasis, för att skapa en överblick baserat på årets 12 månader. När du gör en budget ska du helst blicka flera år framåt, för att få en bättre överblick över det förväntade läget. Budgetarna gör du med fördel i Excel eller något annat program där du använder kalkylblad. Vi ska titta på de olika budgetformerna nedan.

Resultatbudget

I denna form av budget ska du komma fram till på årsbasis vilket resultat företaget kommer få, baserat på de utgifter och intäkter som finns. Det är inte så jättenoga att ange exakta kostnader per månad i resultatbudgeten, huvudsaken är att det man kommer fram till i slutet av året kommer stämma enligt prognos. Detta vet man ju dock aldrig, utan detta blir som sagt en prognos över verksamhetsåret. När man hållit på ett tag blir man allt vassare på att träffa rätt med sin resultatbudget; de första åren kan det vara lite trixigt. Hursomhelst, i resultatbudgeten ska du identifiera och presentera de kostnader och utgifter som företaget kommer ha. Här ska du också ha med intäkterna från försäljning av både varor och tjänster – oavsett om du har sålt lego city eller utfört ett konsultuppdrag.

Likviditetsbudget

När du vill ha koll på kassaflödet månadsvis, och det vill du garanterat, är det en likviditetsbudget som gäller. Här anger du per månad vilka utgifter som väntas, samt din förväntade försäljning eller övriga intäkter. Precis som med resultatbudgeten är det inte helt lätt att förutspå alla poster det första året, men detta är något man lär sig allt eftersom tiden går.

monopoly