Planera start av eget företag

Hur ska du då gå tillväga när du vill skapa ditt eget företag? Är det bara att köra igång? Nja, lite förberedd måste du allt vara. Planering är nyckelordet här. Du har mycket att tjäna på att sätta dig ned i lugn och ro och få ned dina idéer med papper och penna. Genom att anteckna noggrant vad du tänker och hur du tänker är det lättare att kunna ta ett steg tillbaka och skaffa dig en överblick. För en överblick, det behöver man garanterat som företagare. Det finns en mängd olika aspekter och saker att hålla reda på, både i början och senare. Av den anledningen krävs en tydlig plan över dina idéer och hur du tänkt realisera dessa. På detta sätt har du lättare att få en uppfattning om hur dina idéer kommer fungera i verkligheten.

Kanske förbiser du något. Idén kanske är utmärkt, men behöver justeras lite. Börja exempelvis fundera på till vem som din tjänst eller vara ska rikta sig. Se också till konkurrensen; vad har du att erbjuda jämfört med dina konkurrenter? Här är det också bra att försöka identifiera dina konkurrenters svagheter, det vill säga är det något som saknas i deras erbjudande som du istället kan fånga upp? Detta kan exempelvis gälla en populär produkt som du själv använder, där du känner att du saknar en eller ett par funktioner. Använd detta och förbättra produkten, om det nu förstås inte finns ett patent på konstruktionen.

Fundera också över hur du ska nå ut med din produkt eller tjänst, om det är via andra företag eller på egen hand. En egentillverkad produkt kan du själv välja att sälja till olika butiker, alternativt gå via en distributör som sköter marknadsföring m.m. åt dig. En distributör kan också vara en port ut mot andra länder och marknader, så detta är väl värt att överväga.