Vikten av en affärsplan

Planering kan ibland kännas som en tråkig syssla, särskilt när man har annat att göra som tar mycket tid i anspråk. Vissa saker måste dock göras och du kommer tacka dig själv vid många tillfällen för att du lagt ned den extra tiden. För att kunna få en överblick som företagare, och detta gäller både nystartade och etablerade företag, behövs en affärsplan. Vad är då detta och vad ska det vara bra för?

Affärsplanen har som syfte att kartlägga verksamheten på överskådligt sätt och kan också kallas för en affärsmodell, eftersom den innehåller flera olika delar som kombinerat presenterar ditt erbjudande till marknaden. Denna ska innehålla följande:

1. Kundsegment. Hur ser din kund ut, det vill säga vilken typ av kund riktar sig din vara eller tjänst till? Barnfamiljer, pensionärer eller någon annan grupp?

2. Värdeerbjudande. Vilka problem löser du i kundens ögon? Vilken kundbehov tillfredsställer du med det du erbjuder? Vilka värden levererar du till kunden?

3. Kanaler. På vilket sätt når du ut med ditt företag? Detta handlar om alla tänkbara sätt att kommunicera, som exempelvis genom egen webbplats, sociala medier och mässor.

4. Kundrelationer. Vilka kundrelationer har företaget etablerat och vilken typ av relation förväntar sig kunden?

5. Intäktsflöden. Detta steg handlar om hur vi tar betalt och framförallt hur vi får våra betalningar, det vill säga det som utgör företagets intäkter. Dessutom, är prissättningen fast eller dynamisk?

6. Nyckelresurser. Har vi några särskilda resurser inom företaget som vi är beroende av för att kunna leva upp till vårt erbjudande?

7. Nyckelaktiviteter. Vilka aktiviteter krävs för att fånga och behålla kunder?

8. Nyckelpartners. Har vi några partners som är viktiga för oss? Detta kan gälla andra företag som vi nätverkar med.

9. Kostnadsstrukturer. Vilka är de viktigaste inneboende kostnaderna i vår affärsmodell?

Samtliga punkter ovan kräver lite arbete innan allt är på plats. Dessutom förändras ofta en verksamhet under resans gång, vilket innebär att affärsmodellen kanske måste ändras.