Anställ rätt personer till företaget

Att anställa rätt personer är lika viktigt för företag som att ha en gångbar affärsidé. Kompetenta medarbetare med rätt personlighet kan vara skillnaden mellan succé eller konkurs.

Det gäller att lägga ner mycket tid och engagemang vid en rekrytering. Särskilt i ett litet företag kan en felrekrytering leda till stora problem och därför gäller det att lyckas anställa rätt person med rätt utbildning. En välutbildad medarbetare som läst relevant kurslitteratur har de kunskaper som företaget behöver. Det spelar inte någon roll om det varit ny eller begagnad kurslitteratur utan det viktiga är personens kunskap och tidigare arbetslivserfarenhet.

Effektiv rekryteringsprocess

En rekrytering kan vara mycket tidskrävande. Många företag tar hjälp av rekryteringsspecialister för att få experthjälp med anställningsprocessen. Oavsett om ditt företag sköter rekryteringen på egen hand eller tar hjälp utifrån finns det smarta metoder som underlättar. Först och främst bör en kravprofil tas fram. Vilken typ av medarbetare behövs? Nästa steg är att marknadsföra tjänsten på olika webbplatser för arbetssökande och arbetsgivare. När det börjat trilla in ansökningar till tjänsten är det dags att göra ett urval. Sedan kallas de utvalda till intervjuer och ett andra urval görs efter intervjuerna. Många nöjer sig med intervjuer men det blir allt vanligare att testa de arbetssökandena genom nätbaserade personlighetstester och kompetenstester. Sista steget innan ett anställningsavtal skrivs är att ringa till referenser.

Ytterligare en aspekt av rekryteringen är att marknadsföra företaget för de arbetssökande. För att

locka rätt medarbetare är det viktigt att lyfta fram fördelarna med att arbeta på företaget. Det gäller att nå ut till den målgrupp som är intressant för företaget, t.ex. programmerare eller elektriker.

Regler vid en anställning

Det finns många olika regler som företag måste följa vid en rekrytering och anställning. Det är viktigt att undvika diskriminering av arbetssökande och att följa Dataskyddsförordningens krav på dataskydd i samband med rekryteringen. Om personuppgifter behöver lagras under rekryteringsprocessen är det tillåtet. För att ha tillåtelse att spara personuppgifter för en eventuell framtida rekrytering krävs samtycke från den arbetssökande.

Ett sätt att säkerställa anställningen av rätt person är att erbjuda en provanställning. En provanställning får inte vara längre än 6 månader om inte något annat gäller enligt bindande kollektivavtal. En person som är provanställd kan sägas upp med 14 dagars varsel under provanställningstiden och behöver inte erbjudas en anställning efter att tiden är över. Ett annat sätt att se om en person passar in på företaget är att erbjuda en praktikplats eller en timanställning.

När anställningsavtalet ska skrivas måste det ske utifrån de lagar och regler som gäller för exempelvis övertid, minimilön och semester. Vissa företag är bundna av reglerna i ett kollektivavtal och måste utforma anställningsavtal utifrån det. Den nya medarbetaren måste informeras om vilket kollektivavtal som gäller.

monopoly