Tre sätt att få bättre likviditet inom företaget

Att driva företag kan ibland vara svårt och många företag går inte med vinst varken det första, andra eller tredje året. Om du upplever att ditt företag går trögt oavsett om det är nystartat eller har varit aktivt ett tag, finns det vissa åtgärder du kan vidta. Med bättre likviditet blir det lättare att göra investeringar och att ta ditt företag framåt.

Bättre likviditet med företagslån

Ett företagslån är ett måste för många företag. Lånet möjliggör för investeringar som kan få företaget att växa. Antingen kan lånet finansiera direkta eller indirekta investeringar, men det måste användas till någon form av investering för att lånet ska kunna betalas ut då bankerna oftast kräver en säkerhet. Dock finns det många olika företagslån att välja mellan och nästan lika många sätt att få ett företagslån, då olika banker har olika krav. Hos https://krea.se/ kan du hitta det bästa lånet för dig.

Exempel på en direkt investering kan vara köp av inventarier så som maskiner, datorer eller en företagsbil. Direkta investeringar gör företag mer lönsamma från dag ett tack vare att de kan bedriva verksamheten över huvud taget eller på ett mer effektivt sätt. En indirekt investering kan däremot vara köp av marknadsföring eller en nyare företagsbil. Över tid kommer den indirekta investeringen ge mer lönsamhet, även om det kan ta flera år.

Sälj eller belåna fakturorna och få bättre likviditet

Ibland kan det vara svårt att få ett bra kassaflöde i verksamheten och det kan ställa till det för eventuella investeringar. Men genom att sälja sina fakturor får man betalt direkt för sina varor och tjänster och kan fortsätta sin verksamhet på ett bättre och mer effektivt sätt. Att slippa vänta in betalningar från kunder, vars betalningar i värsta fall uteblir helt, kan vara väldigt frustrerande. Men det slipper man genom att sälja, alternativt belåna sina fakturor.

Marknadsföring gör företaget mer lönsamt

Många företag är dåliga på att marknadsföra sig, men hur ska kunderna veta att företaget finns om det inte syns? Med marknadsföring får man ut företaget i ljuset och kan på så vis öka sin omsättning. Fäst några dekaler på företagsbilen eller lägg ut en annons i tidningen för att sprida vetskapen om företagets existens.

monopoly