Anlita en teknisk förvaltare till ditt företag

Varje välfungerande företag behöver ett antal experter med olika kompetenser. Det här gör att du som driver företaget kan fokusera på huvudverksamheten och det du är allra bäst på. Ett område som de flesta företag har nytta av är teknisk förvaltning eftersom alla fastigheter behöver tillsyn och underhåll.

Optimera fastighetens drift med teknisk förvaltning

Du kan inte komma ifrån detta ansvar och av denna anledning har förvaltningstjänsten Nabo blivit omåttligt populär, inte minst bland bostadsrättsföreningar och flerbostadshus. Nabo erbjuder en enskild teknisk förvaltare som ser över och tar hand om fastighetens övergripande underhållsbehov. I teknisk förvaltning ingår många praktiska uppgifter, bland annat att hantera skadeärenden och kontakter med eventuella entreprenörer och försäkringsbolag. Vidare ingår även följande tjänster i Nabos tekniska förvaltning:

  • Upprättar ett underhållsprogram och budget för året.
  • Ser till att underhållsplanen fullföljs.
  • Redogör för underhållsarbetet på möten.
  • Gör en årlig tillsyn med besiktning och uppdatering av underhållsplanen.

Förutom tillsyn och praktiskt underhållsarbete tillkommer en administrativ del inom teknisk förvaltning av fastigheter. Nabos tekniska förvaltare har såväl teknisk som juridisk kunskap för att göra ett så fulländat jobb som möjligt, allt enligt rådande lagar och föreskrifter som gäller i branschen. Det här inkluderar allt från att hantera upphandlingar av fastighetsdriften till att kontrollera och fullfölja pågående projekt. Du behöver inte oroa dig för eventuella kontakter med myndigheter i dessa fall eftersom även denna del ingår i teknisk förvaltning.

Ta del av fördelarna med teknisk förvaltning

Du har stor nytta av teknisk förvaltning och ditt företag kommer att spara mycket tid och pengar. En skicklig teknisk förvaltare kan dissekera tekniska utmaningar och sedan leverera effektiva och smarta lösningar.

Sammanfattningsvis är de främsta fördelarna:

  • Erbjuder dig tekniskt underhåll som är skräddarsytt för dina behov.
  • Förbättrar komforten för eventuella anställda som arbetar i fastigheten eller hyresgäster.
  • Kontrollerar dina driftkostnader.
  • Optimerar fastighetens underhållskostnader.
  • Säkerställer att fastigheten uppfyller de senaste lagarna och föreskrifterna inom fastighetsbranschen.
monopoly