Gör en affärsplan

För dig som står i startgroparna att starta eget är det alltid en bra idé att lägga några timmar på att ta fram en gedigen affärsplan. Det ska vara ett relativt enkelt dokument som på ett överskådligt sätt beskriver vad ditt företag ska göra och hur du ska tjäna pengar. Det här är ett dokument du särskilt kommer behöva om du söker extern finansiering, oavsett om du söker ett företaglån till småföretag eller om du letar efter investerare. Det är också bra att ha för din egen del. När du väl kommit igång kan du gå tillbaka till affärsplanen regelbundet för att se om du tänkt fel någonstans, eller om du kanske tänkt rätt men inte håller dig till planen.


Affärsplanens innehåll

Hos Verksamt kan du ladda ner en enkel mall för att bygga upp din affärsplan. Det du bör ta upp i den är dels en grundläggande SWOT-analys där du beskriver dina styrkor/strengths (för att kunna tjäna på dem), dina svagheter/weaknesses (för att överkomma dem), dina möjligheter/opportunities (för att maximera dem) och de hot/threats som du ser (för att undvika dem). I affärsplanen bör det även finnas en konkurrentanalys, en marknadsanalys och en grundläggande budget. Det du vill med affärsplanen är att den ska kunna visa på att du har en solid och hållbar idé.

monopoly