Det gäller att vara först med det nya

Det finns internationella regler för patent som skyddar upphovsmän och innovatörer. Uppfinnaren Håkan Lans har varit indragen i sådana patentstrider i många decennier tack vare sina framgångsrika uppfinningar. Lans fall visar att det inte bara gäller att ha en bra idéer, man måste samtidigt skydda den. Den innovativa entreprenören måste vara som en schweizisk armékniv, och föra att flerfronts krig mot dem som vill kapa åt sig intäkterna från hans aktiviteter. Som enskild företagare är det svårt att stå emot en sådan anstormning. Som tur är kan du anlita juridisk hjälp.

Ångloket vann över hästen

Genom användning av ny teknik finns det nu möjligheter att köpa bostad lättare. Har du svårt att få överblick över utbudet av bostäder? Det finns bra verktyg som förenklar ditt bostadsköp hos Blok.se där du kan gå på hur många lägenhetsvisning du vill varje dag, eftersom visningarna sker digitalt. En säljare behöver aldrig mer betala mer än 0.95 % av köpesumman i arvode.

Idéer söker finansiering

Att finna finansiärer är ett grundläggande problem för en entreprenör. I gamla tiders samhälle var det ont om kreditgivare, i själva verket var hela ekonomin reglerad eftersom skråväsendet bestämde att du från födseln fick ett visst yrke. När de första mekaniska vävstolarna togs i bruk i England i början av 1800-talet ledde det till kraftigt ökad arbetslöshet. På sina håll betraktades fabriker som djävulens verk och kunde i vissa fall attackeras av befolkningen. Även när järnvägen byggdes i Sverige var det många som protesterade, de vidhöll att häst och vagn var att föredra som färdmedel. Med facit i hand vet vi att intelligens och entreprenörsanda vinner med tiden. Det är tack vare tillgången på riskvilligt kapital som dagens entreprenörer får möjlighet att förändra världen.

monopoly