Praktisk säkerhet för företag

En bra affärsidé och en väl utförd affärsplan är viktigt för att ett företag ska lyckas, men minst lika viktigt är det att ha säkerställt att information, ekonomi och den fysiska arbetsplatsen är säkrad från stöld eller skadegörelse.

Idag väljer alltfler att ha noggrann säkerhet vid entré till kontor eller lagerlokal. Genom att ha säkrat vilka personer som kommer in i byggnaden minimeras risken för att obehöriga ställer till problem. När du behöver säkra och snygga entrélösningar är det viktigt att använda dig av en professionell leverantör som garanterar funktionalitet och leverans. En av de globala marnadsledarna av moderna säkerhetslösningar är Boon Edam Sweden som du kan läsa mer om på https://www.boonedam.se/ där du även ser exempel på säkerhetsslussar och säkerhetsspärrar.

Säkra informationen

I dagens samhälle lagras nästan all information digitalt och för att vara säker på att inte företagshemligheter eller personuppgifter läcker ut är det viktigt att ha hög IT-säkerhet. Genom att anställa eller anlita experter på IT-säkerhet som kan hjälpa till med en säker lagringsmiljö på en lokal server eller i molnet blir det i stort sett omöjligt för informationstjuven att komma över data.

IT-rutinerna behöver också vara tydliga på alla företag och alla medarbetare ska få utbildning i datasäkerhet. Hantering av lösenord, användning av skärmskydd på offentliga platser samt att ha säkra uppkopplingar vid hemarbete eller när en anställd är på tjänsteresa är några av punkterna som bör finnas med. IT-säkerheten behöver dessutom regelbundet ses över för att säkerställa att den är tillräckligt uppdaterad för att ha önskvärd säkerhetsnivå. IT-säkerhet är även viktig för att säkerställa integriteten och personskyddet hos medarbetare och kunder. För att inte riskera att känsliga uppgifter bli offentliga måste systemen vara säkrade från intrång.

Säkra ekonomin

Att ha ordning på företagets ekonomi är a och o för alla företag. Daglig bokföring och regelbundna avstämningar av bankkonton och intäkter och utgifter är viktigt för att undvika eventuella bedrägerier och för att kunna redovisa rätt i årsredovisning och inkomstdeklaration.

Utbetalningar av löner och leverantörsfakturor bör alltid kräva minst två personers godkännande på arbetsplatsen. En professionell redovisningsbyrå eller en anställd redovisningsekonom bör användas för åtminstone bokslut och deklarationer. Om redovisning och bokföring inte sköts på rätt sätt kan det bli dyrt för företaget med förseningsavgifter och skattetillägg. Även om det inte är krav på att ha en auktoriserad revisor i mindre företag rekommenderas det ändå för att säkerställa att en person med hög kompetens har kvalitetsgranskat redovisningen och kan rätta till eventuella felaktigheter eller upptäcka brister i bokföringsrutinerna.

Säkerhet är med andra ord mycket viktigt för alla företag och även om det kanske framstår som en tråkig aspekt av företagandet är det tyvärr nödvändigt. Hög säkerhet ger också ett professionellt intryck hos kunder och kan lyftas fram i marknadskommunikationen.

monopoly